Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

تاملاتی در باب اطلاعات

نامادیت اطلاعات

۹۹/۷/۹ آنچه که در بارۀ ویژگی های اطلاعات (خود اطلاعات، در تمایز آن از داده، و در تمایز از محمل های انتقال پیام) می دانیم، همگی غیرمادی هستند. بنابراین منشأ و کاربرد آن نیز باید […]

تعریف اطلاعات

۹۹/۷/۵ داشتن تعریفی ساده و سرراست از اطلاعات، موجب شناسایی و سازماندهی آسان‌تر اطلاعات، و تمایز اطلاعات از غیراطلاعات و سوء اطلاعات، و تسریع در ارائۀ اطلاعات کارآمد به کاربران خواهد شد. افتادن در این […]

اطلاعات انکشافی و امری

۹۹/۷/۳ وقتی از اطلاعات سخن می‌گوییم و می‌خواهیم مثال‌هایی بیاوریم، از جمله به اطلاعات ژنتیکی و اطلاعات مندرج و موجود در ژن‌ها اشاره می‌کنیم. اما آیا این دو (اطلاعاتی که ما در بارۀ ژن‌ها داریم، […]

اطلاعات در خنده و گریه

۹۹/۷/۱ فرایند اطلاعاتی در خنده چگونه است؟ وقتی به یاد یک واقعه یا جملۀ خنده‌دار می‌افتیم، چه رخ می‌دهد؟ ما که چیز تازه‌ای نمی‌آموزیم، و استنتاج تازه‌ای نمی‌کنیم؛ بلکه گاه یک تجربۀ عملی یا ادراکی، […]