Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

مطالب دیگر

معنای مهراد، و اولین دیدار

۱۳۹۹/۷/۲۵ متن زیر را چند سال پیش نوشتم، بیش از پنج سال پیش. قرار بود بزرگداشتی برای دکتر جعفر مهراد برگزار شود، و کتابی از خاطرات دوستان و شاگردان ایشان تهیه شود، و مرا هم […]

نقد و بررسی کتاب «تعامل بازیابی اطلاعات»

در آذرماه سال ۱۳۹۳ به موجب قراردادی که با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» بسته شد، نقد و بررسی کتاب «تعامل بازیابی اطلاعات» به من واگذار گردید. […]

نقد و بررسی کتاب «مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی»

در آذرماه سال ۱۳۹۳ به موجب قراردادی که با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» بسته شد، نقد و بررسی کتاب «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی» به من […]