دیپلم‌: فرهنگ‌ و ادب‌، ۱۳۶۳

لیسانس‌: ادبیات‌ زبان‌ انگلیسی‌، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌، ۱۳۷۲

فوق‌ لیسانس‌: کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی، دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۷۷

دکترای‌ تخصصی: اطلاع‌رسانی‌و کتابداری، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۵


 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسی‌ وضعیت‌ مدارک‌ و مجلات‌ نمایه‌شده‌ در سه‌ بانک‌ اطلاعات‌ کشاورزی‌ CAB، Agris، و Agricola در فاصله‌ زمانی‌ ۱۹۶۸-۱۹۹۴; پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، به‌ راهنمایی‌ دکتر عباس‌ حری‌: دانشگاه‌ تهران‌، دانشکده‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ (با پشتیبانی‌ معاونت‌ آموزش‌ و تحقیقات‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌، مرکز اطلاع‌رسانی‌ و خدمات‌ علمی‌)، بهار ۱۳۷۷٫
 • پایان‌نامه دکترای تخصصی: بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ACRL و چهار سند توسعه‌ی ملی؛ پایان‌نامه‌ دکترای تخصصی، به‌ راهنمایی‌ دکتر محمد حسین دیانی‌: دانشگاه‌ فردوسی‌، دانشکده‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دی ماه ۱۳۸۵٫
 • استادیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از دی ماه ۱۳۸۸
 • عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی (بورد تخصصی) گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهر ۹۳ به مدت دو سال
 • مسئول بازنگری دروس کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در بورد تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی (سال ۹۴)
 • استادیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه سمنان از فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷

درس‌های ارائه‌شده تاکنون برای گروه‌های آموزشی دیگر (پزشکی و غیرپزشکی):

 • آشنایی با کتابخانه و بهره‌گیری از آن (کارشناسی علوم تربیتی، کارشناسی روانشناسی)
 • سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی (رشته‌های مختلف کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی پزشکی)
 • روش‌های مطالعه و یادگیری (تغذیه)
 • مدیریت منابع اطلاعاتی (کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت)

درس‌های ارائه‌شده تاکنون در مقطع کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی (پزشکی و غیرپزشکی):

 • مرجع شناسی عمومی فارسی و غیرفارسی
 • متون تخصصی انگلیسی
 • آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
 • آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
 • نمایه سازی کتاب
 • مبانی و روشهای آموزش سواد اطلاعاتی
 • ساختمان و تجهیزات کتابخانه
 • کتابخانه و کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • اقتصاد اطلاعات
 • مقدمات آرشیو

درس‌های ارائه‌شده تاکنون در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی (پزشکی و غیرپزشکی):

 • ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • روش تحقیق
 • کتابخانه دیجیتالی
 • سمینار تحقیق
 • مبانی کتابداری
 • مبانی علم اطلاع‌رسانی
 • مرجع‌شناسی عمومی
 • مرجع‌شناسی اختصاصی
 • نظریه و روش‌های خدمات مرجع

محل‌های تدریس تاکنون:

 • دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه شاهد تهران
 • دانشگاه پیام نور مشهد
 • دانشگاه امام رضا مشهد
 • دانشگاه حکمت رضوی مشهد