Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

مطالب و مباحث درسی

پیوندهای مناسب برای درس «سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی»

موتور جستجوی عمومی: گوگل راهنمای فارسی جستجو در گوگل راهنمای انگلیسی جستجو در گوگل موتور جستجوی عمومی: یاهو موتور جستجوی عمومی: اسک موتور جستجوی عمومی: بینگ موتور جستجوی تخصصی: گوگل اسکالر موتور جستجوی تخصصی: بیس […]

پیوند به منابع سواد اطلاعاتی

انباره منابع مرتبط با چارچوب سواد اطلاعاتی (انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای امریکا) سرفصل مناسب برای سنجش چارچوب سواد اطلاعاتی (آموزشکده بریستول) منابع دسترسی آزاد برای کتابداران و هیئت علمی (کورا) سنجش دانشگاهی تبحر آکادمیک (کورا) سنجش […]

تمرین ارزیابی مقاله

موضوعی را در گوگل اسکالر  و در یکی از داده‌پایگاه‌های قابل دسترس از طریق کتابخانۀ دانشگاه، جستجو کنید. سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: در هر یک از جستجوها، چند یافته به دست آوردید؟ جستجوی […]

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف یک دایره‌المعارف چاپی و یک دایره‌المعارف برخط انتخاب کنید. موضوع مشابهی در هر دو دایره‌المعارف انتخاب نمایید، و در مدت ۵ دقیقه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: عنوان دایره‌المعارف برخط: عنوان دایره‌المعارف […]