Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

تاملاتی در باب اطلاعات

اطلاعات انکشافی و امری

۹۹/۷/۳ وقتی از اطلاعات سخن می‌گوییم و می‌خواهیم مثال‌هایی بیاوریم، از جمله به اطلاعات ژنتیکی و اطلاعات مندرج و موجود در ژن‌ها اشاره می‌کنیم. اما آیا این دو (اطلاعاتی که ما در بارۀ ژن‌ها داریم، […]

اطلاعات در خنده و گریه

۹۹/۷/۱ فرایند اطلاعاتی در خنده چگونه است؟ وقتی به یاد یک واقعه یا جملۀ خنده‌دار می‌افتیم، چه رخ می‌دهد؟ ما که چیز تازه‌ای نمی‌آموزیم، و استنتاج تازه‌ای نمی‌کنیم؛ بلکه گاه یک تجربۀ عملی یا ادراکی، […]

نیاز به اطلاعات، یا نیاز اطلاعاتی

۹۹/۶/۳۱ به نظر می‌رسد که آنچه محرک و آغازکنندۀ یک رفتار اطلاعاتی است و با اصطلاح «information need» به آن اشاره می‌شود در اصل باید «informational need» نامیده شود. زیرا نیاز اطلاعاتی «information need» در […]

نگاه اطلاع‌شناختی به بدیهیات اولیۀ عقلی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در هر سیستم پردازشگر رایانه‌ای، مجموعه فرمان‌هایی در ابتدای به‌کارگیری سیستم و برای نصب سیستم عامل مورد استفاده قرار می‌گیرند که بدون آن‌ها، امکان نصب سیستم عامل به عنوان موتور پایه و […]