Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

تاملاتی در باب اطلاعات

نیاز به اطلاعات، یا نیاز اطلاعاتی

۹۹/۶/۳۱ به نظر می‌رسد که آنچه محرک و آغازکنندۀ یک رفتار اطلاعاتی است و با اصطلاح «information need» به آن اشاره می‌شود در اصل باید «informational need» نامیده شود. زیرا نیاز اطلاعاتی «information need» در […]

نگاه اطلاع‌شناختی به بدیهیات اولیۀ عقلی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در هر سیستم پردازشگر رایانه‌ای، مجموعه فرمان‌هایی در ابتدای به‌کارگیری سیستم و برای نصب سیستم عامل مورد استفاده قرار می‌گیرند که بدون آن‌ها، امکان نصب سیستم عامل به عنوان موتور پایه و […]

مقایسۀ بین سطح خودکارآمدی و مهارت‌های عملی

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ در تحقیقاتی که در موضوع خودکارآمدی در حوزه‌های مختلف سواد انجام شده، محققان به اثربخشی خودکارآمدی در این سوادها پرداخته‌اند. در پایان‌نامه‌ای هم که چند سال پیش راهنمایی آن را بر عهده […]

کارکردهای غیرآگاهی‌بخشی اطلاعات

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ در روند جستجوی موضوعی، به مقاله‌ای (Ong, De Haes, Hoos, & Lammes, 1995) برخوردم که طی آن، نویسندگان به بررسی تعامل اطلاعاتی میان پزشک و بیمار در بافتار پزشکی می‌پردازند. آنان همچنین […]