کاربرد عملی مهارت‌های سواد اطلاعاتی

امروز در بررسی مقالهٔ یکی از دانشجویان، دیدم که اطلاعات کتابشناختی مربوط به یکی از استناداتش را ناقص نوشته. به این صورت: Shimoora,(2005); The media literacy comparison among seven ‘ Media South Estern Asian Countries ‘;Technology management in china; vol.2, vo.3, pp.79-84. خواستم اشکال موجود در نام نویسنده را با پیدا کردن نام کوچک او برطرف کنم. اما با جستجوی این نام (Shimoora) در گوگل دیدم که فقط با یک کلمه، راه به جایی نخواهم برد. بنابراین جستجو را با افزودن بخشی از نام مقاله (The Media Literacy Comparison Among Seven” Shimoora”) ادامه دادم. تنها یافته، نشانی زیر بود: www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64813864405.pdf این نشانی به بازیابی مقاله زیر منجر شد: طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران دکتر غلامعلی منتظر/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس فرزین نصیری صالح/ دانشجوی دکتری دانشگاه توکیو دکتر محمدفتحیان/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۴، ۱۳۸۶ در بررسی فهرست منابع معلوم شد که استناد ناقص در مقالهٔ دانشجوی بنده، عیناً از مقالهٔ فوق برداشته شده. در نتیجه این ایراد به دانشجوی من وارد بود که بدون بررسی و البته به صورتی غیرصادقانه، یک منبع را عیناً کپی کرده. اما مقالهٔ دانشجوی من هنوز چاپ نشده و طبعاً هنوز خطای آشکاری صورت نگرفته و کار ایشان در حد آموزشی، قابل بررسی و نکوهش است. اما در مورد نویسندگان مقالهٔ مذکور در بالا چه؟ در تلاش...

بیشتر بخوانید

تشتت و گسیختگی در اقدامات سواد اطلاعاتی

در مرور ایمیل‌های پیشین، به مورد دیگری برخوردم که با اقدام در حوزهٔ سواد اطلاعاتی مرتبط بود. در تاریخی که دقیقاً به یاد ندارم (و باید در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ بوده باشد) پیشنهادی در رابطه با آموزش سواد اطلاعاتی به انجمن کتابداری ایران دادم. آنگونه که از متن ارسالی به گروه پستی برمی‌آید، هدف از این اقدام تلاش در حوزهٔ آموزش سواد اطلاعاتی و بویژه در جهت تهیهٔ محتوای آموزش سواد اطلاعاتی به زبان فارسی در ایران بوده. متن ارسالی به گروه پستی (در ۷ اسفند ۱۳۸۶) را در زیر آورده ام. Hi to all Following a proposal to ILISA concerning to establish a group (or a committee, a circle, or what you like) to work on harmonizing and policy-setting of all attempts in the field of IL education and esp. for the sake of producing the proper content for IL in IRAN, ILISA initially approved the suggestion. Now by this, all dear colleagues are cordially invited to participate in this attempt. Not so much is still set up. The only requirements are being interested in IL, having an MA degree or higher, and of course having enough time to participate actively. If interested to the matter, please let me know ASAP. پس از موافقت اولیهٔ انجمن با این پیشنهاد، نامهٔ مذکور را به گروه پستی فرستادم و دعوت به همکاری کردم. با توجه به این که علاقه‌مندان به همکاری...

بیشتر بخوانید

ماجرای کمیتهٔ سواد اطلاعاتی (۳)

آنچه در قسمت ۱ و ۲ ماجرای کمیتهٔ سواد اطلاعاتی در همین وبلاگ نوشتم، موجب شد توجهم به دیگر قسمت‌های سایت کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری، در رابطه با سواد اطلاعاتی جلب شود. در صفحه «در بارهٔ کمیسیون» (www.irandoc.ac.ir/infosys/About.html)‌‌ پس از بیان مأموریت‌ها و وظایف کمیسیون، در بخش «دستاوردها و خروجی‌ها» به «اساسنامهٔ کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی؛ سرفصل‌های مدون دروس سواد اطلاعاتی برای ابلاغ به دانشگاه‌ها؛ مدل الکترونیکی ارائهٔ کارگاه سواد اطلاعاتی» و در بخش «کمیته‌ها و کارگروه‌ها» به «کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی» اشاره شده. در صفحه «آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها» مطلبی در رابطه با سواد اطلاعاتی دیده نمی‌شود. در صفحه «کمیته‌ها و کارگروه‌ها» (www.irandoc.ac.ir/infosys/committees.html) در قسمت «کمیتهٔ سواد اطلاعاتی» آمده است: با توجه به تأکیدی که در نقشهٔ راهبردی نظام بر روی آموزش و همگانی کردن سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از اقدامات نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری وجود دارد، بخشی از تمرکز بر روی کاربران اطلاعات و ارتقای استانداردهای اطلاعاتی این گروه معطوف شد. کمیتهٔ سواد اطلاعاتی در مجموع، دو دسته از اهداف را دنبال می‌نماید: اهداف کوتاه‎مدت: – استانداردسازی سواد اطلاعاتی در مجموعه‌های مختلف از قبیل دانشجو، هیئت علمی، کارکنان حوزهٔ پژوهش و اطلاع‌رسانی، و …. ؛ – ارتقای سواد اطلاعاتی دانشجویان در هر دو زمینهٔ شناختی و مهارتی با ارائهٔ واحدهای درسی، برگزاری کارگاه‌های سواد اطلاعاتی برای اعضای هیئت علمی و کارکنان حوزهٔ پژوهش و کتابداران. اهداف بلندمدت: – تدوین سند کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی...

بیشتر بخوانید

ماجرای کمیته سواد اطلاعاتی (۲)

همانگونه که احتمال می‌دادم، ظاهراً ماجرای کمیته سواد اطلاعاتی دنباله داشت، و البته امیدوارم که این دنباله به سرانجامی اثربخش و سودمند منجر شود. دنباله ماجرا را آنگونه که از وبسایت «کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری» برمی‌آید می‌آورم؛ شاید برای کسی که در پی شناخت اقدامات ملی در حوزهٔ سواد اطلاعاتی است سودمند باشد. در جلسهٔ شماره ۹ مورخ ۱۲ مهر ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session9-comission.pdf) یکی از موارد دستور جلسه عبارت بود از «گزارش دبیرخانه در مورد اقدامات جاری و پیشنهاد گام‌های بعدی کمیسیون از جمله … سواد اطلاعاتی». در همین رابطه، در مصوبات جلسه «مقرر شد کارگروه … سواد اطلاعاتی تشکیل و اعضاء کمیسیون در صورت تمایل نظر خود را برای عضویت و یا سرپرستی این کارگروه‌ها اعلام نمایند.» آنچه در قسمت قبلی (ماجرای کمیتهٔ سواد اطلاعاتی ۱) بیان شد در دنبالهٔ همین مصوبه بوده است. از موارد دستور جلسهٔ شماره ۱۰ مورخ ۲۴ آبان ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session10-comission.pdf) «گزارش دبیرخانه از … آغاز به کار کمیتهٔ سواد اطلاعاتی …» بود که مطرح نشد. از موارد دستور جلسهٔ شماره ۱۱ مورخ ۱۵ دی ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session11-comission.pdf) «گزارش پیشرفت کار در کارگروه … سواد اطلاعاتی …» بود، که مطرح نشد. از موارد دستور جلسهٔ شماره ۱۲ مورخ ۶ بهمن ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session12-comission.pdf) «گزارش دبیرخانه از پیشرفت کارگروه … سواد اطلاعاتی …» بود. در همین رابطه ۳ نظر و پیشنهاد (شماره ۶ تا ۸ پیشنهادها) توسط دکتر زندیان، دکتر خسروی، و دکتر حری مطرح می‌شود....

بیشتر بخوانید

ماجرای کمیته سواد اطلاعاتی (۱)

شاید بهتر بود که به جای کلمهٔ «ماجرا» از «سرگذشت» استفاده کنم؛ چون هم معنای «ماجرا» رو داره، اما به فارسی، و هم تداعی منفی «ماجرا» رو نداره. اما دلیل استفاده از کلمهٔ «ماجرا» اینه که برای من در واقع یک «ماجرا» بود و آخرش هم نفهمیدم به جایی رسید یا نه، و اگر رسید، به کجا. در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۹ (۱۴ مهر ۱۳۸۸) نامه‌ای از خانم «مهرتاش» دبیر کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری با محتوای زیر دریافت کردم: پیرو مصوبه مورخ ۱۲/۷/۸۸ کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری در خصوص راه‌اندازی کمیتهٔ سواد اطلاعاتی، مصدع جنابعالی شدم تا پیشنهاد اعضای این کمیسیون مبنی بر قبول زحمت سرپرستی کمیتهٔ مربوطه را خدمت شما تقدیم بدارم. کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری، اواخر سال ۱۳۸۴ و در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. آقای دکتر کبگانیان، معاون محترم پژوهشی، ریاست کمیسیون و آقای دکتر فاطمی رییس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران نایب رییسی آن را بر عهده دارند و تنی چند از اساتید حوزه‌های مختلف از قبیل کتابداری و اطلاع‌رسانی، مدیریت، فناوری اطلاعات، … به همراه رؤسا و مدیران سازمان‌ها و دفاتر مرتبط، اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون می‌باشند. ( آیین‌نامهٔ کمیسیون مشتمل بر شرح اهداف و وظایف و سایر موارد به ضمیمه تقدیم می‌شود) جهت اطلاعات بیشتر، به صورت تلفنی یا از طریق ایمیل در خدمت خواهم بود. در جلسهٔ اول که حدود یک...

بیشتر بخوانید
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu