Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

واژگان سواد اطلاعاتی

upgrade

ارتقا، ترفیع بهبود سخت‌افزار یا نرم‌افزار موجود، با جایگزین‌کردن آن با مدل یا نگارشی که ویژگی‌های جدید و/ یا قابلیت‌های اضافی دارد. ارتقائات نرم‌افزاری معمولاً با یک عدد اعشاری که به نام برنامه کاربردی افزوده می‌شود، […]

درباره این بخش

توضیحات مخصوص این دسته