Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

سوادهای مرتبط با سواد اطلاعاتی

سواد رسانه‌ای

«سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) سواد رسانه‌ای را در وبسایت اختصاصی آن تعریف کرده که موارد زیر را دربرمی‌گیرد: درک نقش و کارکردهای رسانه در جوامع مردمسالار؛ درک شرایطی که در آن، […]

سواد دیجیتالی

«جیسک» سواد دیجیتالی را «قابلیت‌هایی که اقتضای زندگی، یادگیری، و کار یک فرد در جامعۀ دیجیتالی است» می‌داند (Jisc, 2014). تفکر انتقادی و خلاقیت با استفاده از مدل  استانداردهای هفت‌گانه، در طیف گستردۀ تعاملاتی که […]

سوادهای مرتبط با سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی ریشه در سواد انتقادی دارد، یعنی مهارت‌های سنتی جستجوی اطلاعات و بهره‌گیری از کتابخانه و روش‌های آکادمیک مطالعۀ پژوهشی. از زمان ابداع اصطلاح «سواد اطلاعاتی» توسط «پل زورکوفسکی» در سال ۱۹۷۴، سواد اطلاعاتی […]

نقش سواد اطلاعاتی در بخش سلامت

پزشکان، پرستاران، ماماها، دستیاران بهداشت و طیف گسترده‌ای از حرفه‌مندان دیگر در بخش سلامت در جهت ترویج سلامت عمومی می‌کوشند؛ در این بخش، اطلاعات منبع بسیار مهمی است: آنان نیازهای اطلاعاتی را احساس می‌کنند؛ به […]