Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
ارسال شده در ۳۰ آبان ۱۳۹۵

عضو شورای نشر/کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز (از ۹۰/۴/۶) استاد مشاور دانشجویان از مهر ۹۱ تا مهر ۹۷، و از مهر ۱۴۰۰ مدیر منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم […] بیشتر بخوانید...

book icon

نیاز اطلاعدهی (۳) – اشتیاق اطلاعدهی

/ تاملاتی در باب اطلاعات

شاید شما هم دیده باشید که وقتی از کسی اطلاعاتی می‌خواهید، با دو نوع واکنش مواجه می‌شوید: برخی تمایل چندانی به اطلاعدهی...

اطلاعیه!

ارتقا، ترفیع بهبود سخت‌افزار یا نرم‌افزار موجود، با جایگزین‌کردن آن با مدل یا نگارشی که ویژگی‌های جدید و/ یا قابلیت‌های اضافی دارد. ارتقائات نرم‌افزاری معمولاً با یک عدد اعشاری که...

student icon
UPGRADE

ارتقا، ترفیع بهبود سخت‌افزار یا نرم‌افزار موجود، با جایگزین‌کردن آن با مدل یا نگارشی که ویژگی‌های جدید و/ یا قابلیت‌های اضافی دارد. ارتقائات نرم‌افزاری معمولاً با یک عدد اعشاری که به نام برنامه کاربردی افزوده می‌شود، متناوباً...

واژگان سواد اطلاعاتی