Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo

اعلان‌ها

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

سرفصل درس «مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» طرح درس «مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» سرفصل درس «کتابخانه‌های دیجیتالی» طرح درس «کتابخانه‌های دیجیتالی»
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد/دکترا رشته‌های پزشکی

طرح درس «سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی»
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

سرفصل درس «روش‌های مطالعه برای کتابداران و اطلاع‌رسانان» طرح درس «روش‌های مطالعه برای کتابداران و اطلاع‌رسانان» سرفصل درس «ساختمان داده و برنامه‌نویسی» طرح درس «ساختمان داده و برنامه‌نویسی»
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارشناسی رشته‌های پزشکی

طرح درس «سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی»
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

امتحان رشته‌های داروسازی

دانشجویان دکترای فارماکولوژی، ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی، ارشد شیمی دارویی هرچه زودتر برای تعیین تاریخ امتحان خود هماهنگی و اقدام کنید.
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱