بازیچه، اسباب‌بازی

شییٔ سه‌بعدی که برای بازی خیال‌آمیز، یا تفنن و سرگرمی، برای کودکان یا بزرگسالان طراحی می‌شود. در مفهوم عام‌تر، بازیچه بیشتر برای سرگرمی ساخته می‌شود، تا برای کاربردهای عملی. برخی از کتابخانه‌های عمومی دارای مجموعه‌های اسباب‌بازی (عروسک، بازی، …) هستند که بعضاً به امانت داده می‌شوند و از این طریق به خانواده‌هایی که کودکان خردسال دارند- بویژه در جوامع کم‌درآمد- کمک می‌کنند.

نیز نگاه کنید به:

game