سبک تدریس، سبک آموزش

آمیزهٔ مهارت‌ها و فنونی که در ترکیب با دانش، آمادگی، و تجربه، کتابدار را قادر می‌سازند کارکرد اثربخشی در کلاس درس داشته باشد. ترجیحات مربوط به سبک تدریس- که تا اندازه‌ای بنا بر شخصیت فرد تعیین می‌گردد- ارائه و بیان، تعاملات شخصی (پرسش و پاسخ)، تمرین‌های یادگیری فعال (فردی و گروهی)، ابزارهای کمکی دیداری (تخته‌سیاه، ترانسپارنسی، اسلاید، ویدیو، نرم‌افزارهای ارائه، و …)، و آزمون کوتاه و تمرین‌های خانه را شامل می‌شوند. آموزش کتابشناختی توسط کتابدار اثربخش‌تر می‌شود اگر در صورت امکان، به سبک شناختی دانشجو نیز توجه داشته باشد.

مترادف با:

instructional style