گزارهٔ برابری؛ گزارهٔ تبدیل‌پذیری

در نقشه‌نگاری، معادلهٔ ریاضی که در روی نقشه (معمولاً همراه با عنوان یا دیگر زیرنویس‌ها) درج می‌شود و نشانگر مقیاسی است که مسافت‌ها را بازنمایی می‌کند (مثل: یک سانتیمتر= ۵۰ کیلومتر).

مترادف با:

verbal scale

مقایسه کنید با:

bar scale; representative fraction