Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

software

نرم‌افزار، برنامگان، دستورگان

واژه‌ای کلی برای برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات همراه آن‌ها (در برابر داده‌هایی که به عنوان درونداد مورد استفاده قرار می‌گیرند یا به عنوان برونداد تولید می‌شوند). در رایانش، داده‌ها «پردازش می‌شوند»، ولی نرم‌افزارها «اجرا می‌شوند».

یک محصول نرم‌افزاری از مجموعه‌ای از فرمان‌ها تشکیل می‌شود که توسط برنامه‌نویس نوشته شده، و با محصول سخت‌افزاری که برای اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد متفاوت است. این واژه برنامه‌های سیستمی مثل سیستم‌های عامل، سامانه‌های مدیریت داده‌پایگاه (دی‌بی‌اِم‌اِس)، «برنامه‌های کارور» که فعالیت خود رایانه را کنترل می‌کنند، و برنامه‌های کاربردی که برای پردازش داده‌ها و انجام وظایف معین برای کاربر طراحی شده‌‌اند را شامل می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

search software; Web browser