Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

search mode

حالت جستجو

اکثر داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، روش ساده‌ای برای مبتدیان، و روش‌های پیشرفته‌تری برای کاربران باتجربه ارائه می‌دهند. در حالت ساده، کلیدواژه‌هایی که به عنوان درونداد تایپ می‌شوند، به صورت پیش‌گزیده در فیلدهای ازپیش‌معین رکورد کتابنگاشتی (معمولاً در فیلد عنوان، چکیده، و متن‌کامل) قرار می‌گیرند. در برخی از داده‌پایگاه‌ها، کاربر همچنین می‌تواند یافته‌های جستجو را به پارامترهای خاصی محدود کند و تصمیم بگیرد که آیا سامانه به دنبال همهٔ کلمات، هر یک از کلمات، یا عین عبارتی که وارد شده بگردد. در حالت پیشرفته، اکثر نرم‌افزارهای جستجو به کاربر امکان می‌دهند فیلدهای مورد جستجو را تعیین کند و طیف گسترده‌تری از گزینه‌های محدودسازی را فراهم می‌آورند. برخی از موتورهای جستجو در وب نیز طوری طراحی شده‌اند که به کاربر امکان دهند به جای استفاده از حالت پیش‌گزیده- که معمولاً حالت جستجوی ساده است- جستجوی پیشرفته را انتخاب کند.