Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

pornography

هرزه‌نگاری، هرزه‌نگاشت، شهوی‌نامه

از واژه‌های یونان باستان “porne” (= روسپی) و “graphos” (= نگاشتن)، به معنای «نوشتن در بارهٔ روسپیان». آثاری بدون ارزش هنری که امور جنسی در آن‌ها، آگاهانه و به‌منظور تحریک تمایل جنسی، به تصویر کشیده شده است. واژه‌های «نَرم‌اندرون» (soft core) و «سخت‌اندرون» (hard core) نیز غالباً مورد استفاده قرار می‌گیرند تا درجه‌ٔ هرزگی را نشان دهند. مالکیت مجموعه‌های چاپی این آثار عموماً به افراد حقیقی و مجموعه‌های ویژهٔ کتابخانه‌های بزرگ محدود می‌شود. افزایش و ازدیاد وبسایت‌های پورنوگرافی مشوق طرفداران فیلترکردن اینترنت بوده است. ویکیپدیا فهرستی از قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری در مناطق مختلف ارائه می‌دهد. در تجارت کتاب‌های مستعمل و قدیمی، آثار هرزه‌نگاشتی غالباً در فهرست‌ها ذیل نِگَراَنگیز، آژوگان، یا فکاهی‌نامه ذکر می‌شوند.

کوته‌نوشت:

porn.

مقایسه کنید با:

obscenity

نیز نگاه کنید به:

banned book; censorship; cyberporn; expurgated