وصلینه، موصولی

یک ماژول یا برنامه‌ٔ تکمیلی «آساننصب» که – معمولاً با افزودن یک ویژگی تازه – قابلیت یک بسته‌ٔ نرم‌افزاری عمده را گسترش می‌دهد؛ مثل یک برنامه‌ٔ کاربردی که به مرورگر وب افزوده می‌شود تا توانایی پشتیبانی از محتوای غیرمتنی (گرافیک، پویانمایی، صدا، ویدیو، …) را به آن بدهد.

املای دیگر:

plugin