Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

open access

دسترسی باز، دسترسی آزاد

محتوای اطلاعاتی که به صورت آزادانه و همگانی، از طریق اینترنت و در قالب آسانخوان در دسترس قرار می‌گیرد و معمولاً دلیل آن این است که ناشر، اداره‌کنندهٔ آرشیوهای برخطی است که دسترسی به آن‌ها آزاد است یا اطلاعات را در انبارهٔ دسترسی آزادی که معروفیت گسترده دارد انبار می‌کند. دسترسی آزاد، مدل تازه‌ای از نشر آکادمیک است که برای رهاکردن پژوهشگران و کتابخانه‌ها از محدودیت‌های ناشی از افزایش‌های حق اشتراک مجلات تخصصی و داوری‌شده، بویژه در حوزهٔ علوم و پزشکی ایجاد شده است. دسترسی آزاد با شکستن انحصار ناشران در توزیع گزارش پژوهش‌های علمی، دسترسی به اطلاعات علمی را منصفانه‌تر می‌کند و این مزیت را نیز دارد که به نویسنده امکان حفظ حق‌نشر (=کپی‌رایت) را می‌دهد.

نیز نگاه کنید به:

Federal Research Public Access Act; open access journal; open access reference work; Open Archives Initiative; Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition