Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

newspaper

روزنامه، جریده

نشریه‌ای پیایندی که به‌صورت روزانه، در روزهای خاصی از هفته، یا هفتگی، معمولاً بر روی کاغذ روزنامه چاپ و منتشر می‌شود و حاوی اخبار، اظهارنظرات سردبیری، ستون‌های دائمی، نامه به سردبیر، تصاویر کارتونی، آگهی‌های تجاری، و دیگر اقلام مروط به موضوعات جاری (و بعضاً محلی) مورد علاقه‌ٔ خوانندگان عمومی است. بعضی از روزنامه‌های کشوری دو بار در روز (در ویراست‌های بامدادی و شامگاهی)، یا در ویراست‌های متفاوت برای مناطق مختلف کشور، منتشر می‌شوند.

از آنجا که می‌توان از روزنامه‌ها برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده کرد، در بعضی از کشورها مورد سانسور قرار می‌گیرند. در ایالات متحده، روزنامه‌ها که زمانی کاملاً مستقل بودند به‌طور فزاینده به مالکیت مجتمع‌های رسانه‌های گروهی در می‌آیند. در چنین شرایطی، تصمیمات سردبیری ممکن است در معرض فشارهای ناشی از منافع تجاری قرار گیرند.

در کتابخانه‌ها، شماره‌های جاری روزنامه‌ها به‌طور معمول به‌صورت چاپی در دسترس هستند، اما موجودی‌های قبلی به‌منظور صرفه‌جویی در فضا، معمولاً به ریزفیلم (microfilm) یا ریزبرگه (microfiche) تبدیل می‌گردند (یا دیجیتالی می‌شوند). بیش‌تر روزنامه‌های ملی و منطقه‌ای، حداقل بخشی از محتوای خود را به‌صورت برخط ارائه می‌کنند (مثل نیویورک تایمز).

مقایسه کنید با:

newsmagazine

نیز نگاه کنید به:

Acta Diurna; headline; masthead; news library; newspaper index