مجلهٔ چندرشته‌ای

نشریهٔ ادواری پژوهشی که مقالات مورد علاقهٔ پژوهشگران در طیف وسیعی از رشته‌های آکادمیک را منتشر می‌کند. (مثال: “Nature” و Science””)

مقایسه کنید با:

interdisciplinary journal