Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

media

رسانه‌ها، واسطه‌ها، وسائط

واژه عام برای مواد کتابخانه‌ای غیرچاپی (فیلم، فیلمعکس، اسلاید، مضبوطات ویدیویی، مضبوطات صوتی، سی‌دی‌رام، داده‌فایل‌های ماشین‌خوان، نرم‌افزار رایانه‌ای، …). ریزنمودها رسانه محسوب نمی‌شوند، چون بازتولید سندهای چاپی هستند. شخص مسئول مدیریت یک مجموعه رسانه‌ای و تجهیزات مرتبط با آن‌ها «رسانه‌کار» نام دارد.
مترادف با:

audiovisuals

در معنای عام‌تر، هر قالبی از ماده که محتوای اطلاعاتی را حمل و منتقل کند.
به صورت عام به همه مجراهایی که اطلاعات از طریق آن‌ها پخش می‌شود نیز اطلاق می‌گردد؛ از جمله رادیو، تلویزیون، کابل، و اینترنت. «رسانه‌های همگانی» (mass media) اطلاعات همگانی را بین وسیع‌ترین تعداد مخاطبان (که به نظر بعضی‌ها، کم‌ترین وجه مشترک را با هم دارند) پخش می‌کنند و به کسب منافع از طریق آگهی‌ها نظر دارند، مثل شبکه‌های بزرگ تلویزیونی انتفاعی. اگرچه تولیدکنندگان این جریان یکسویه اطلاعات ممکن است از «نظرسنجی» برای آشکارشدن ویژگی‌های بینندگان و شنوندگان‌شان استفاده کنند، عمده اشخاصی که پیام این تولیدکنندگان را دریافت می‌کنند ناشناس باقی می‌مانند. «رسانه‌های خبری» (news media) (روزنامه‌ها، مجلات خبری، پخش اخبار، پایگاه‌های وب خبری‌، …) بطور تخصصی به فراهم‌آوری آخرین اطلاعات در باره رویدادهای جاری (با یا بدون اظهارنظر) می‌پردازند و معمولاً هدفشان سرگرم کردن مخاطبان نیست.
نیز نگاه کنید به :

medium; public television