Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

lifelong learning

یادگیری مادام‌العمر

یکی از اهداف برنامه‌های سواد اطلاعاتی و آموزش کتابشناختی، کمک به کاربران کتابخانه در کسب مهارت‌هایی است که برای پیگیری دانش در هر سن و سال، مستقل از یک مؤسسه رسمی آموزشی، به آن‌ها نیاز دارند. کتابخانه‌های عمومی در این امر نقش مهمی دارند، زیرا دسترسی به مواد اطلاعاتی در طیف گسترده‌ای از موضوعات و در سطوح گوناگون خوانایی را نه‌فقط برای افراد ثبت‌نام‌شده در برنامه‌های آموزشی رسمی، بلکه برای هر کسی که به خواندن و یادگیری علاقه‌مند باشد، فراهم می‌کنند.