نشانی آی‌پی

«آی‌پی» مخفف «پروتکل اینترنت» (Internet Protocol)، و عبارت است از نشانی فیزیکی یک رایانه‌ٔ خدمتگیر یا خدمتگر متصل به شبکه‌ای که از پروتکل «تی‌سی‌پی/ آی‌پی» تبعیت می‌کند، و به‌صورت یک مجموعه‌ٔ چهار قسمتی از اعداد که با نقطه از هم جدا می‌شوند نوشته می‌شود (مثال: ۱۲۳٫۴۵۶٫۷۸٫۹). هر نشانی آی‌پی دارای یک نشانی اینترنتی الفباعددی مرتبط با خود (که به‌خاطرسپردنش آسان‌تر است؛ مانند: www.xyzuniversity.edu) در «سامانه‌ٔ نام قلمروها» («دی‌ان‌اس») می‌باشد.