نشانی اینترنتی

کد یگانه‌ای که به هر رایانه‌ٔ متصل به اینترنت اختصاص داده می‌شود تا به‌عنوان فرستنده و/ یا گیرنده در ارسال فایل‌های برنامه یا داده، شناسایی شود. دو گروه نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرند: نشانی پست الکترونیکی افراد، و «میم» (= یو.آر.ال.) پایگاه‌های «اف‌تی‌پی»، پایگاه‌های تل‌نت، و پایگاه‌های وب. شکل نشانی‌های اینترنتی توسط «دی‌ان‌اس» (= سامانه‌ٔ نام قلمروها) کنترل می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

IP address