چکیدهٔ تمام‌نما، چکیدهٔ آگاهی‌بخش، چکیدهٔ مشروح                                     

چکیده‌ای که مقدار هر چه بیش‌تری از محتوای اصلی اثر را، معمولاً با رعایت محدودیت‌های یک پاراگراف، و با بازنمایی لحن و حالت ارائه اثر، خلاصه می‌کند. چکیدهٔ‌ تمام‌نما که عموماً برای اسنادی نوشته می‌شود که نتایج حاصل از پیمایش‌ها، پرس‌و‌جوها، یا پژوهش‌های تجربی را گزارش می‌کنند، بیانگر هدف، روش، یافته‌ها، و نتایج تحقیق است. نمونه‌هایی از انواع مختلف چکیده را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی درباره چکیده» مشاهده کرد.

مقایسه کنید با:

critical abstract; indicative abstract

نیز نگاه کنید به:

structured abstract