Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

informative abstract

چکیدهٔ تمام‌نما، چکیدهٔ آگاهی‌بخش، چکیدهٔ مشروح                                     

چکیده‌ای که مقدار هر چه بیش‌تری از محتوای اصلی اثر را، معمولاً با رعایت محدودیت‌های یک پاراگراف، و با بازنمایی لحن و حالت ارائه اثر، خلاصه می‌کند. چکیدهٔ‌ تمام‌نما که عموماً برای اسنادی نوشته می‌شود که نتایج حاصل از پیمایش‌ها، پرس‌و‌جوها، یا پژوهش‌های تجربی را گزارش می‌کنند، بیانگر هدف، روش، یافته‌ها، و نتایج تحقیق است. نمونه‌هایی از انواع مختلف چکیده را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی درباره چکیده» مشاهده کرد.

مقایسه کنید با:

critical abstract; indicative abstract

نیز نگاه کنید به:

structured abstract