افزارگان، سخت‌افزار

دستگاه و وسیله مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی، یا … که با یک سیستم رایانه‌ای مرتبط است، یا برای پخش یا نمایش رسانه‌های غیرچاپی لازم است. سخت‌افزار اصلی ریزرایانه شامل یک واحد پردازشگر مرکزی (‌سی‌پی‌یو‌)، صفحه‌کلید، و نمایشگر می‌باشد. در توصیف تمایز بین سخت‌افزار و نرم‌افزار، این تفاوت را همچون تفاوت بین «‌ذخیره و انتقال‌» و «‌منطق و زبان‌» می‌دانند.

نیز نگاه کنید به:

peripheral