Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

hacker

اطلاع‌ربا، اطلاع‌دزد، سارقِ اطلاعات، هکِر 

واژه‌ٔ رایج برای شخصی که دانش گسترده‌ای درباره‌ٔ رایانه‌ها و رایانش دارد و به دلیل چالش‌های فکری که چنین فعالیت‌هایی دربردارند، از مهارت‌های خود برای دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای ظاهراً امن استفاده می‌کند. افتخار بهترین هکرها به آن است که هیچ «‌ردی‌» که عیان‌کننده‌ٔ حضور آن‌ها باشد بر جا نگذارند.

مقایسه کنید با:

cracker

نیز نگاه کنید به:

encryption; security