Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

game

بازی

یک قطعه یا مجموعه‌ای از موادی که به‌‌منظور بازی تفریحی یا آموزشی مطابق با مجموعه‌ای از قواعد تدوین‌شده یا رایج، طراحی شده‌اند و معمولاً در یک گُنجانه جای داده می‌شوند تا قطعات بازی، در یک‌جا و در کنار هم باشند‌. جورچین‌ها و شبیه‌سازی‌ها نیز در زمرهٔ بازی‌ها قرار می‌گیرند. در کتابخانه، بازی‌ها معمولاً در تالار برنامه‌ٔ درسی یا تالار کودکان نگهداری می‌شوند‌. برای دیدن چند نمونه از بازی‌ها اینجا را کلیک کنید.
مقایسه کنید با:

kit

نیز نگاه کنید به:

activity card; toy