بازی

یک قطعه یا مجموعه‌ای از موادی که به‌‌منظور بازی تفریحی یا آموزشی مطابق با مجموعه‌ای از قواعد تدوین‌شده یا رایج، طراحی شده‌اند و معمولاً در یک گُنجانه جای داده می‌شوند تا قطعات بازی، در یک‌جا و در کنار هم باشند‌. جورچین‌ها و شبیه‌سازی‌ها نیز در زمرهٔ بازی‌ها قرار می‌گیرند. در کتابخانه، بازی‌ها معمولاً در تالار برنامه‌ٔ درسی یا تالار کودکان نگهداری می‌شوند‌. برای دیدن چند نمونه از بازی‌ها اینجا را کلیک کنید.
مقایسه کنید با:

kit

نیز نگاه کنید به:

activity card; toy