Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

erotica

آژوگان

آثار حاوی محتوای جنسی که گمان می‌رود موجب تحریک احساسات خواننده می‌شود، اما واجد ارزش و کیفیت هنری نیز هست (مثل اثر جان کلیلند (John Cleland) با نام «Fanny Hill, or, Memoirs of a Woman of Pleasure»). نمونه‌های این نوع آثار معمولاً در مجموعه‌های شخصی و در مجموعه‌های ویژه‌ٔ کتابخانه‌هایی یافت می‌شوند که وجه تخصصی آن‌ها، تاریخچه‌ٔ کتاب و نشر است. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت «انجمن نویسندگان و خوانندگان آژوگان» مراجعه کنید.

مترادف با:

adult fiction; erotic fiction

مقایسه کنید با:

curiosa; pornography