نقطه بر اینچ، دی‌پی‌آی

در رایانش، سنجهٔ کیفیت (وضوح) تصویر در نمایش و چاپ. در معمول صفحه نمایش رایانه‌ها، ۷۲ دی‌پی‌آی قابل قبول، و ۹۶ دی‌پی‌آی رایج است. در صفحه‌نمایش‌های تخت، ۱۱۰ تا ۲۰۰ دی‌پی‌آی رایج است. بر همین قیاس، مقدار استاندارد در چاپ، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دی‌پی‌آی است.

کوته‌نوشت:

dpi