مـُستَنَد

فیلم متحرکی که رویدادهای واقعی را ضبط می‌کند یا بدون داستانی‌کردن رخدادها، ولی به صورت خلاقانه، اغلب با استفاده از قطعه فیلم‌های تاریخی و عکس‌های بی‌حرکت، اوضاع اجتماعی را شرح می‌دهد، و معمولاً همراه با یک روایت که ساختاری نمایشی به آن داده شده تا افراد مهمی را که در آن کنش شرکت کرده‌اند برجسته کند، همراه است. این واژه در اواخر دهه‌ٔ ۱۹۲۰، توسط فیلمساز اسکاتلندی «جان گریرسون» () برای توصیف آثار سینمایی «‌رابرت فلاهرتی‌» (اولین کسی که فیلم‌های گزارشی اجتماعی ساخت که افراد واقعی در شرایط زندگی واقعی را توصیف می‌کردند)، ابداع شد. در مواردی که این نوع از فیلم به منظور اثرگذاری عاطفی، ساختار نمایشی گرفته باشد، منتج به داستان تاریخی یا تبلیغاتی می‌شود. مستندها ممکن است دستخوش اصلاحاتی نیز بشوند، اما شامل فیلم‌هایی که از تکنیک‌های واقعگرا برای بیان واقعهٔ داستانی می‌گردند نمی‌شود.

مقایسه کنید با:

docudrama; feature film

نیز نگاه کنید به:

actuality; cinema verité; documentarian; mockumentary