تز، رساله، رساله‌ٔ دکتری

رساله‌ٔ تحقیقی یا پایان‌نامه‌ٔ مکتوب رسمی و مطـّول، بخصوص گزارش یک بررسی محققانه یا پژوهش اصیل درباره‌ٔ یک موضوع تخصصی، که به‌عنوان بخشی از ملزومات کسب درجه‌ٔ دکترای تخصصی به دانشگاه ارائه می‌شود. رساله‌های ارائه‌شده به دانشگاه‌ها در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، و دیگر کشورهای اروپایی در‌ «چکیده‌نامه‌ٔ بین‌المللی رساله‌های دکتری‌» (به صورت چاپی، بر روی سی‌دی‌رام، و به‌صورت برخط- توسط شرکت «پروکوئست») نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی می‌شوند. در اکثر کتابخانه‌های آکادمیک، نسخه‌هایی از پایان‌نامه‌ها را می‌توان از طریق امانت بین‌کتابخانه‌ای تقاضا کرد، یا از طریق خدمات تحویل مدرک، سفارش داد.

کوته‌نوشت:

diss.

مقایسه کنید با:

thesis