فهرست راهنما، کتابچه‌ٔ راهنما، درختواره                                                                                       

سیاهه‌ای از افراد، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، …، به ترتیب الفبایی یا رده‌ای، که اطلاعات تماس (نام، نشانی، شماره‌ٔ تلفن/ نمابر، …) و دیگر جزئیات مربوط (وابستگی سازمانی، کنفرانس‌ها، انتشارات، عضویت، …) را در قالب فشرده ارائه می‌کند، و اغلب به‌صورت پیایندی منتشر می‌شود. در اکثر کتابخانه‌ها، «فهرست راهنما»های جاری در قسمت مرجع فوری یا در قفسه‌های مرجع قفسه‌چینی می‌شوند.

نیز نگاه کنید به:

city directory; telephone directory; trade directory

فهرست راهنمای اینترنتی یک سرویس برخط است که وبگاه‌های دسترس‌پذیر همگانی و دیگر منابع اینترنتی را، معمولاً بر مبنای نظام رده‌بندی سلسله‌مراتبی نمایه می‌کند.

در ذخیره و بازیابی داده‌ها، به فهرستی از فایل‌های ذخیره‌شده بر روی سخت‌دیسک رایانه، یا دیگر محمل ذخیره‌سازی گفته می‌شود که برای سهولت دسترسی، معمولاً در یک درختواره‌ٔ سلسله‌مراتبی از زیرشاخه‌ها، سازماندهی می‌شود. بالاترین درختواره، درختواره‌ٔ ریشه (root directory) نام دارد.

نیز نگاه کنید به:

FTP

در فهرستنویسی کتابخانه‌ای، به قسمتی از رکورد «‌مارک‌» (پس از «لیدر») گفته می‌شود که به‌عنوان نمایه‌ٔ برچسب‌های درج‌شده در رکورد (که معمولاً از دید فهرستنویس و کاربر فهرست، مخفی هستند) عمل می‌کند. فهرست راهنما، که توسط نرم‌افزار فهرستنویسی، با استفاده از رکورد کتابنگاشتی و در زمان ایجاد رکورد ساخته می‌شود، برچسب، طول، و نقطه‌ٔ آغاز هر فیلد متغیر را نشان می‌دهد. هرگاه تغییری در رکورد ایجاد شود، فهرست راهنما به‌طور خودکار بازسازی می‌شود.