جَعبَک محاوره، جعبه‌ٔ محاوره، کادر محاوره‌ای

محیط کوچک مربع یا مستطیل شکلی که در واکنش به گزینشی که کاربر در محیط رابط گرافیکی انجام می‌دهد، باز می‌شود و معمولاً در آن، اطلاعات اضافی یا سیاهه‌ای از گزینه‌ها و/ یا تنظیمات دیگری که در آن نقطه از برنامه موجودند ارائه می‌شود. «جعبه‌ٔ محاوره» از این نظر که غیرقابل حرکت و تغییر اندازه‌ٔ آن ناممکن می‌باشد، با پنجره فرق می‌کند. بعضی از برنامه‌های کاربردی طوری طراحی شده‌اند که وقتی عملکردهای معینی انتخاب شوند، به صورت خودکار یک جعبه‌ٔ محاوره باز می‌کنند، اما این ویژگی را معمولاً می‌توان در صورت تمایل، «‌خاموش‌» کرد.

املای دیگر:

dialogue box