حذف‌کردن

انتقال، پاک‌کردن، یا حذف‌کردن یک نویسه، کلمه، یا قطعه‌ای از یک متن یا سند. در رایانش، پاک‌کردن یک نویسه، کلمه، قطعه، یا کل فایل از حافظه، معمولاً با فشاردادن کلید “Backspace” (بر روی صفحه کلید)، یا با علامتدارکردن متن و فشردن کلید “Delete”، یا انتخاب گزینه‌ٔ “Delete” از منوی برنامه یا نوار ابزار. بیشتر سیستم‌های نرم‌افزاری به کاربر اجازه می‌دهند تا وقتی برنامه‌ٔ کاربردی در حال اجرا است، با استفاده از گزینه‌ٔ “Undo” عمل حذف را منتفی کند و وضعیت قبلی را برگرداند.