پیش‌گزیده، پیش‌گزینه

مقدار، گزینه، یا تنظیماتی که در یک سامانه‌ٔ نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری، در صورت نبودن دستورهای خاص از جانب کاربر، به‌صورت خودکار انتخاب می‌شوند. تنظیمات پیش‌گزیده ممکن است بر روی صفحه‌ٔ نمابشگر نشان داده شوند تا کاربر بتواند ببیند که اگر دروندادی ارائه نکند، چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.