Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

database

داده‌پایگاه

فایل بزرگی از اطلاعات رقومی‌شده (رکوردهای کتابنگاشتی، چکیده‌ها، اسناد متن کامل، مدخل‌های فهرست راهنما، تصاویر، آمار، و …) مرتبط با موضوع یا حوزه‌ٔ خاص، که منظماً روزآمد می‌شود و از رکوردهایی با قالب یکسان تشکیل می‌گردد که برای سهولت و سرعت در کاوش و بازیابی، سازماندهی شده‌اند و با کمک نرم‌افزار «سامانه‌ٔ مدیریت داده‌پایگاه» (دی‌بی‌ام‌اس) مدیریت می‌شود. محتوا توسط تولیدکننده‌ٔ داده‌پایگاه خلق می‌شود که معمولاً یک نگارش چاپی منتشر می‌کند و محتوا را به یک یا چند کارگزار داده‌پایگاه (مثل «ابسکو»، «اُسی‌ال‌سی»، و …) کرایه می‌دهد و این کارگزار، دسترسی الکترونیکی به داده‌ها را (پس از آن‌که به شکل ماشین‌خوان تبدیل شد)، معمولاً بر روی سی‌دی‌رام یا به‌صورت برخط از طریق اینترنت و با استفاده از نرم‌افزار کاوش انحصاری، فراهم می‌کند.
اکثر داده‌پایگاه‌هایی که در کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند فهرست‌ها، نمایه‌های ادواری، خدمات چکیده‌نویسی، و منابع مرجع متن کامل هستند که به صورت سالانه تحت توافق‌های صدور مجوز، که دسترسی را به امانت‌گیران و کارکنان کتابخانه محدود می‌کنند، کرایه داده می‌شوند.

کوته‌نوشت:

db

مقایسه کنید با:

data bank

نیز نگاه کنید به:

archival database; bibliographic database; embedded database; metadatabase; niche database