فشرده‌سازی داده‌ها، متراکم‌سازی داده‌‌ها 

بازآفرینی الگوریتمی یک فایل داده‌ای برای کاهش مقدار حافظه‌ٔ لازم برای ذخیره‌کردن داده‌ها. تبادل داده‌های فشرده به زمان انتقال کم‌تری نیاز دارد، اما برای تجدید دوباره‌ٔ فایل در قالب اصلی به‌منظور پردازش، زمان بیش‌تری می‌برد. در تصویربرداری دیجیتالی، چند روش فشرده‌سازی – ازجمله “JPEG” ،”GIF”، و “LZW”- مورد استفاده قرار می‌گیرند. الگوریتم‌های فشرده‌سازی بسته به از دست رفتن داده‌ها در روند فشرده‌سازی به «با افت کیفیت» (lossy) و «بدون افت کیفیت» (lossless) دسته‌بندی می‌شوند.

مترادف با:

file compression

نیز نگاه کنید به:

compression ratio