سایبرقانون

متن قوانین و مقرراتی که برای نظارت بر رایانه‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی دیجیتالی، و شبکه‌های رایانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. به حوزه‌ای از مطالعات حقوقی که به قوانین رایانه می‌پردازد نیز اطلاق می‌شود.