Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

culture

فرهنگ، تمدن، مدنیت

عوارض جغرافیایی بازنمایی‌شده بر روی یک نقشه یا نمودار که انسان‌ساخته هستند و نه ناشی از رخداد طبیعی- چه در سطح واقع شده باشند (مثل جاده، راه، ساختمان، باند فرود، …)، یا زیر سطح (مثل خطوط زیرزمینی، سیستم فاضلاب، کابل‌های زیردریایی، …) یا در فراسطح (مثل راه‌های هوایی، خطوط انتقال برق، …). این اصطلاح در معنای عام‌تر برای همهٔ نام‌ها، وشناسه‌ها و علائم دیگری که بر روی نقشه یا نمودار پدیدار می‌گردند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مترادف با:

cultural feature