Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

critical edition

ویراست انتقادی

ویراستی از یک اثر بر اساس پژوهش­‌های محققانه و بررسی دقیق دستنوشته­‌ها، متون، اسناد، نامه‌ها، ….، که گاهی تفسیر و تحلیل یک یا چند محقق برجسته را که معنا و اهمیت آن­ را  مطالعه و تفسیر کرده‌­اند نیز شامل می­‌شود.

نیز نگاه کنید به:

critical apparatus