منتقد، ناقد

شخصی که در تحلیل، ارزیابی، و قدردانی مستدل آثار ادبی یا هنری تخصص دارد، بویژه کسی که نظرگاه‌های خود را به صورت حرفه‌ای در مصاحبه‌ها یا کتب، منتشر می‌کند. منتقدانی که نویسندگان و هنرمندان خوش‌قریحهٔ جدیدی را به عموم معرفی کرده‌اند، خدمت ارزشمندی به جامعه می‌کنند.