اعتبار

وقتی که وضعیت یا کیفیت چیزی، مشتمل بر ارزشمندی آن برای اعتماد یا باور باشد. اعتمادپذیری محتوای اطلاعاتی معمولاً به انگیزه‌ها و اعتبار نویسنده یا فراهم‌آورنده بستگی دارد. در سال ۲۰۰۱، «اتحادیهٔ مصرف‌کنندگان» به راه‌اندازی «برنامهٔ اعتبار وب» برای یک دورهٔ سه‌ساله با بودجهٔ اهدایی ۴٫۸ میلیون دلاری از سوی «اتحادیهٔ خیریه‌های پیو» (Pew Charitable Trusts)، «بنیاد نایت» (Knight Foundation)، و «مؤسسهٔ جامعهٔ باز» (Open Society Institute) پرداخت. اهداف این برنامه عبارت‌اند از بررسی اقدامات کسب‌وکار از سوی وبسایت‌ها و گزارش یافته‌ها به عموم، تدوین استانداردهای فاش‌سازی برای اینترنت، و ارتقای آگاهی عمومی از موضوعات مرتبط با فاش‌سازی. کتابداران آکادمیک با تأکید بر مهارت‌های تفکر انتقادی و فنون بازبینی که در قالب آموزش‌های سواد اطلاعاتی ارائه می‌گردد، به فقدان فاش‌سازی در محیط برخط واکنش نشان داده‌اند.