مسدود 

وضعیت اعتبار امانت مراجعه‌کننده‌ای که، معمولاً به دلیل پرداخت‌نشدن طولانی‌مدت جریمه‌های مربوط به فقرات دیرکردی، از خارج‌کردن مواد از کتابخانه ممنوع شده. اکثر سامانه‌های الکترونیکی گردش کتاب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور خودکار، رکورد مراجعه‌کننده‌ای را که منطبق با شرایط تعیین‌شده از سوی کتابخانه نیست، مسدود می‌کنند.

نیز اشاره دارد به محتوای دیجیتالی که از رایانهٔ کاربر قابل مشاهده نیست؛ زیرا دسترسی برخط- معمولاً به دلیل نصب نرم‌افزارهای فیلترکردن اینترنت- رد می‌شود. از کتابخانه‌های عمومی که از بودجهٔ فدرالی برای دسترسی به اینترنت استفاده کنند به موجب «قانون حفاظت اینترنتی کودکان» (Children’s Internet Protection Act) خواسته می‌شود دسترسی به محتوای هرزه‌نگاری و قمار را توسط رایانه‌هایی که کمسالان از آن‌ها استفاده می‌کنند مسدود نمایند.