بیت
ادغامی از حروف اول و آخر دو واژه‌ “binary digit” (‌به معنای «رقم دوگانی»). هر بیت، یکی از دو رقم صفر و یک را که در نظام اعداد دوگانی مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل می‌شود و کوچک‌ترین واحد ذخیره در رایانه‌های رقومی است. در رایانه‌های شخصی، داده‌ها در قالب واحدهای ۸ بیتی که بایت نامیده می‌شود، ذخیره و پردازش می‌گردند. در کدهای اَسکی، هر نویسه‌ٔ الفباعددی با ترتیب منحصربه‌فردی از هفت بیت نمایش داده می‌شود. اگرچه بیت‌ها برای اندازه‌گیری سرعت انتقال دیجیتالی (bit rate)مورد استفاده قرار می‌گیرند، ظرفیت ذخیره (در ‌دیسک، فایل، داده‌پایگاه، …) با بایت اندازه‌گیری می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

bit depth