Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

biographical dictionary

فرهنگ زندگینامه‌ها، لغتنامه‌ٔ زندگینگاشتی

یک اثر مرجع تک‌جلدی یا مجموعه‌ای از کتاب‌های مرجع مشتمل بر جـُستارهای زندگینگاشتی درباره‌ٔ زندگی افراد واقعی، که گاهی به شرح‌حال کسانی محدود می‌شود که از دنیا رفته‌اند. لغتنامه‌های زندگینگاشتی ممکن است عمومی (‌مثل Webster’s Biographical Dictionary)، موضوعی (Biographical Dictionary of the History of Technology)، یا محدود به اشخاصی از یک کشور خاص (Americann National Biography)، نژاد خاص (Contemporary Black Biography)، یک حوزه یا حرفهٔ خاص (International Dictionary of Anthropologists)، یا دوره‌ٔ زمانی یا جنسیت خاص (Biographical Dictionary of Ancient Greek and Roman Women) باشند. برخی از این آثار به‌صورت پیایندی منتشر می‌شوند (Current Biography Yearbook).

مقایسه کنید با:

collective biography