Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

author

پدیدآور؛ پدیدآورنده

شخص حقیقی یا حقوقی، مسئول تولید یک اثر مکتوب (جستار، تک‌نگاشت، رمان، نمایشنامه، شعر، فیلمنامه، داستان کوتاه، و …) که نام وی در صفحهٔ عنوان یک کتاب چاپ می‌گردد یا در جایی از یک دستنوشته یا اثر دیگر درج می‌شود و حق نشر (=کپی‌رایت) اثر به همان نام اختصاص می‌یابد. یک اثر ممکن است دو یا چند نویسندهٔ همکار داشته باشد. در فهرستنویسی کتابخانه‌ای، از این اصطلاح در عام‌ترین معنای آن برای شمول بر ویراستار، گردآورنده، مصنف، سازنده، و … استفاده می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

attributed author; authorship; corporate author; local author; personal author; suppositious author