منتخبات‌، جـُنگ‌، کشکول

برگرفته از واژهٔ لاتین “analekta” به معنای «‌چیزهای گرد‌آورده‌»‌. مجموعه یا ‌«نکاتی‌» از قطعات یا منتخبات متفرقهٔ ادبی (‌مثلاً‌: آموزه‌های کنفوسیوس‌ فیلسوف چینی)‌.