پسوندی که به نام شخص، مکان، یا مؤسسه افزوده می‌شود تا نشانگر مجموعهٔ متون، اطلاعات، یادمانه‌ها، و … مربوط به آن باشد که در طول زمان، گردآوری شده‌اند (مانند “Conradiana”، “Americana”، “librariana”). در کتابخانه، این قبیل مواد معمولاً در مجموعه‌های ویژه نگهداری می‌شوند. برای دیدن نمونه‌های از “Holmesiana” (مواد مرتبط با شخصیت داستانی «شرلوک هلمز») اینجا کلیک کنید.

نیز نگاه کنید به:

local collection; regional book