همهٔ حقوق محفوظ‌، محفوظ‌الحقوق

عبارت چاپ‌شده در داخل یا بر روی یک اثر منتشر‌شده‌، که معمولاً بر پشت صفحهٔ عنوان کتاب چاپ می‌شود و در آن رسماً اعلام می‌گردد که همهٔ حقوق ناشی از قانون حق تکثیر موجود، در اختیار دارندهٔ حق تکثیر هستند و ممکن است در برابر نقض این حقوق‌، اقدام قانونی صورت گیرد‌.